Koor ‘Aan de Oever van de Rotte’

Het 55+ koor zingt met sopranen, alten, tenoren en bassen mooie, meestal vierstemmige liedjes. Musical, pop, klassiek, volksliedjes : de variatie maakt het erg leuk. Je hoeft geen noten te kunnen lezen om mee te kunnen doen. Het plezier in zingen staat voorop en onze professionele dirigent stuurt daar op. En wij durven na 25 jaar te zeggen: elke woensdag om 20.00u in de Cultuurfabriek voelt als een fijn avondje uit! Kom eens langs! Lees meer: https://aandeoevervanderotte.nl/